Wykonujemy wielobranżowe projekty nowoczesnych i tradycyjnych budynków jednorodzinnych, adaptacji projektów gotowców łącznie ze zmianami zarówno w mniejszym stopniu jak i samej konstrukcji, projekty zagospodarowania terenu i działki (PZT), projekty ogrodów będąc w stałym kontakcie z wykonawcą usług utrzymywania ogrodów, terenów zieleni miejskiej oraz projektantami krajobrazu. 

Ze względu na szereg utrudnień jakimi cechują się licznie popełnione przez Nas dobudowy i przebudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Naszą mocną stroną jest doświadczenie i obycie w dziedzinie materiałoznawstwa wykorzystywanego na przełomie wieków pod kątem tradycji i zwyczajów polskiego jak i niemieckiego budownictwa na terenach poniemieckich.
PRACOWNIA \ WOJTAS