Wykonujemy wielobranżowe projekty nowoczesnych i tradycyjnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, budynków usługowych, lokali użytkowych, zmian sposobu użytkowania, przebudowy budynków istniejących, adaptacje poddaszy i pomieszczeń niemieszkalnych, projekty urbanistyczne i zagospodarowania terenu, kompleksowe opracowania dokumentacji projektowej, inwentaryzacje budowlane, projekty wnętrz, schodów, mebli i innych detali architektonicznych oraz wizualizacje 3D i prezentacje. Oferujemy indywidualne i kreatywne rozwiązania projektowe oraz bardzo wysoki poziom pracy. Do projektowania podchodzimy z poczuciem dużej odpowiedzialności i zaangażowaniem, zawsze nieszablonowo, indywidualnie dopasowując parametry do potrzeb przyszłych użytkowników. Analizując lokalizację, kontekst, specyfikę tematu i program użytkowy sporządzony metodą FM (Facility Managment) proponując możliwie najlepsze warianty jednocześnie odradzając konfliktowe rozwiązania mając na uwadze całokształt inwestycji z wszystkich jego perspektyw. Przy użyciu prostych środków staramy się precyzyjnie i czytelnie odpowiedzieć na każde zadanie projektowe. Nasze projekty przedstawiamy w formie szczegółowych rysunków sporządzonych na podstawie wirtualnego modelu 3D bryły budynku objętego opracowaniem w technologi BIM (Building Information Modeling) usytuowanego na trójwymiarowym terenie działki i jego najbliższego otoczenia oraz wnętrza domu lub mieszkania z umeblowaniem oraz analizą nasłonecznienia, przysłaniania i zacieniania zarówno nowo-projektowanej budowli jak i jej wnętrz. W ten sposób widzimy projektowany obiekt budowlany z zewnątrz oraz dzięki OPEN BIM wejść do jego środka i przeanalizować układ i wielkość pomieszczeń oraz ich proporcje. Dzięki temu możemy poddać realistycznej analizie każdy element domu i mieszkania już na etapie projektu, to czy spełnia on wszystkie przewidziane zapotrzebowania, to czy jest zgodny z przyjętymi założeniami, uzgodnieniami oraz przepisami, a także wskazać miejsca wymagające zmiany. Prezentacja projektu w formie modelu 3D BIM jest wliczona w cenę naszej usługi.
PRACOWNIA \ WOJTAS